The Awakening - Ivan Torrent
00:0000:00

 Kroz čitav Beskonačni Svemir prolazi jedna Rijeka koja se zove ŽIVOT. Svako koji ima Život je dio te

Rijeke. Također Život imaju minerali, biljke i životinje, i mi svi zajedno smo Rijeka Života i bilo

šta učiniš drugome je jednako kao da učiniš to sebi, ili Dobro ili loše. Svi smo Jedan
Život, beskrajne kapi koje sastavljaju Rijeku, RIJEKU ŽIVOTA; U središtu je ON
koji je Centar svega, koji je Središte Života koji napaja sve sa TOPLOTOM
i SVIJETLOM; i sve je iz Njega izašlo i sve se ponovno vraća
u Njega. Je Preusmiljen i Predobar. Njegovo ime je
TOPLOTA LJUBAVI i SVIJETLOST MUDROSTI.

Onosmil Zlatobor 

Moldavit
Moldavit
press to zoom
Moldavit
Moldavit
press to zoom
Moldavit
Moldavit
press to zoom
Moldavit
Moldavit
press to zoom
Galaksija NGC 1566
Galaksija NGC 1566
press to zoom
Moldavit
Moldavit
press to zoom
Moldavit
Moldavit
press to zoom
Moldavit
Moldavit
press to zoom
Moldavit
Moldavit
press to zoom
Libijski Zlatni Tektit
Libijski Zlatni Tektit
press to zoom
Libijski Zlatni Tektit
Libijski Zlatni Tektit
press to zoom
Libijski Zlatni Tektit
Libijski Zlatni Tektit
press to zoom
Libijski Zlatni Tektit
Libijski Zlatni Tektit
press to zoom
Galaksija m81
Galaksija m81
press to zoom
Libijski Zlatni Tektit
Libijski Zlatni Tektit
press to zoom
Libijski Zlatni Tektit
Libijski Zlatni Tektit
press to zoom
Libijski Zlatni Tektit
Libijski Zlatni Tektit
press to zoom
Libijski Zlatni Tektit
Libijski Zlatni Tektit
press to zoom
Anda Filipinit
Anda Filipinit
press to zoom
Anda Filipinit
Anda Filipinit
press to zoom
Anda Filipinit
Anda Filipinit
press to zoom
Bicol Filipinit
Bicol Filipinit
press to zoom
Galaksija m88
Galaksija m88
press to zoom
Bicol Filipinit
Bicol Filipinit
press to zoom
Bicol Filipinit
Bicol Filipinit
press to zoom
Anda Filipinit
Anda Filipinit
press to zoom
Bicol Filipinit
Bicol Filipinit
press to zoom